Gebruiksvoorwaarden

Klik hier om de gebruiksvoorwaarden te downloaden.

Deze Site wordt gecontroleerd en geëxploiteerd onder de verantwoordelijkheid van Worldline NV, met maatschappelijke zetel gevestigd in 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1442 (hierna "Worldline NV", "wij", "ons" genoemd).

Wij wensen dat uw bezoek aan onze Site voor u een aangename en leerrijke ervaring is, en dat u goed op de hoogte bent van onze respectievelijke rechten en verplichtingen. Daarom hebben wij deze bindende gebruiksvoorwaarden opgesteld, die u moet naleven telkens wanneer u deze Site gebruikt. Het is belangrijk dat u deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig leest, alvorens deze Site te bezoeken.

INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, RADEN WIJ U AAN NIET LANGER GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE.

Als u niet akkoord gaat met één van deze Gebruiksvoorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van deze Site, omdat u bij gebruik van deze Site wordt geacht onherroepelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden.

In uitzonderlijke gevallen kan deze Site of sommige delen daarvan onderhevig zijn aan bijkomende voorwaarden. U dient ook deze voorwaarden aandachtig te lezen alvorens gebruik te maken van deze Site of de delen daarvan die onderhevig zijn aan specifieke voorwaarden. Dergelijke voorwaarden zullen deze Gebruiksvoorwaarden niet wijzigen of vervangen met betrekking tot eender welk gebruik van deze Site, tenzij dat uitdrukkelijk is vermeld. Wij vestigen meer in het bijzonder uw aandacht op ons Privacybeleid dat in een apart document is opgenomen en gepubliceerd naast deze Gebruiksvoorwaarden op deze Site.

Gelieve er nota van te nemen dat deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder kennisgeving kunnen herzien en gewijzigd worden, door een update van deze mededeling. U moet deze pagina regelmatig opvragen om de huidige Gebruiksvoorwaarden te bekijken, aangezien u wordt geacht elke update onherroepelijk te aanvaarden, wanneer u blijft gebruik maken van deze Site.

Uw gebruik van deze Site

Uw recht om gebruik te maken van deze Site, en elk materiaal dat daarop voorkomt, is onderworpen aan de nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden. Elk gebruik of elke wijziging van de Site en elk materiaal dat op de Site wordt getoond, dat valt buiten het kader van het beperkte gebruiksrecht dat wij u verlenen door middel van deze Gebruiksvoorwaarden, is verboden.

U mag materiaal dat op deze Site voorkomt enkel bekijken en tonen voor niet-commercieel, informatief, persoonlijk gebruik op één enkele computer. Deze Site en het daarop aanwezige materiaal mag op geen enkele andere manier worden gereproduceerd, gewijzigd, opgeladen, gepost, gepubliceerd, verzonden, verdeeld of gebruikt, tenzij daartoe de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is bekomen van Worldline NV.

Elke toestemming om materiaal te gebruiken, die wordt verleend door Worldline NV is in ieder geval beperkt tot het maken van één enkele kopie voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik op één enkele computer, en op voorwaarde dat u alle mededelingen inzake eigendom, zoals mededelingen van handelsnaam of auteursrechten, intact laat. Het is verboden om de Site of enig materiaal dat daarop wordt getoond, te gebruiken op een andere website of een ander computernetwerk, inclusief verwijzingen naar deze Site door middel van linking of deeplinking, tenzij daartoe de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming is bekomen van Worldline NV. Ook is het ongeoorloofd gebruiken of reproduceren van de software gebruikt op deze Site, alsook decompiling, reverse engineering, disassembling, of anders reduceren van de code gebruikt in die software tot een leesbare vorm, teneinde de opbouw van die software te bestuderen om ze te kopiëren of om andere producten te maken die (volledig of gedeeltelijk) gebaseerd zijn op die software, verboden, tenzij (eventueel) in de mate zoals opgelegd door de van toepassing zijnde wet.

De via deze Site verschafte informatie

Onderhavige Site is bedoeld om informatie te verschaffen over Worldline NV, haar organisatie en de producten en diensten die door haar afdelingen worden aangeboden. Deze informatie vormt echter slechts een korte voorstelling van onze producten en diensten, en is niet volledig of contractueel bindend. Wil u meer te weten komen over onze producten en diensten of wil u een of andere contractuele overeenkomst aangaan, gelieve dan rechtstreeks met ons contact op te nemen en wij zullen u graag meer gedetailleerde informatie bezorgen en antwoorden op elke vraag die u eventueel zou hebben.

Hoewel wij alles in het werk stellen om juiste en actuele informatie te bezorgen op deze Site, is het mogelijk dat af en toe toch onjuiste en verouderde informatie of typefouten voorkomen op deze Site. Daarom geven wij geen garanties of verklaringen betreffende de juistheid of volledigheid van enige informatie die op deze Site staat vermeld. Verder voelen wij ons niet aansprakelijk, gebonden of verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen inzake de inhoud van deze Site.

Verwijzingen op deze Site naar informatie, producten of diensten van een derde aan de hand van het handelsmerk, de fabrikant of enige andere manier, houden niet noodzakelijk de goedkeuring of aanbeveling daarvan in door Worldline NV, noch enige vorm van verband, vereniging of partnership met die derde. Verder kan deze Site gekoppeld zijn aan andere websites, die niet onder toezicht staan van of niet worden beheerd door Worldline NV. Worldline NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites of eventuele off-site pagina's of andere sites die aan die sites zijn gekoppeld. Worldline NV verschaft u deze links enkel voor uw gemak.

Intellectuele Eigendomsrechten

Deze Site, de presentatie, het grafische ontwerp en de structuur ervan, en alle materiaal dat zich op deze Site bevindt ("Materiaal"), zijn beschermd door auteursrechten, octrooien, geregistreerde modellen, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten. Sommige van de namen, logo's of andere beelden op deze Site zijn ook beschermd als domeinnamen en/of geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken, handelsbenamingen en/of dienstenmerken waarvan Worldline NV eigenaar is. De gebruiker van deze Site moet deze rechten naleven en zal op geen enkele manier gebruik maken van beschermd materiaal zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Worldline NV.

Het plaatsen van een link naar deze Site (homepage of deeplinking) op een andere website kan enkel gebeuren na de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Worldline NV te hebben bekomen.

Elke inbreuk op of het niet naleven van intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op beschermd materiaal waarvan Worldline NV de eigenaar is, kan aanleiding geven tot burgerlijke en/of strafrechtelijke sancties, evenals een veroordeling tot het vergoeden van alle veroorzaakte schade.

Onze verantwoordelijkheid

Wanneer u gebruik maakt van en surft op deze Site, gebeurt dat op eigen risico. Noch Worldline NV noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of het functioneren van de Site is aansprakelijk voor eventuele directe of incidentele schade, gevolgschade, indirecte of punitieve schade die voortkomt uit uw toegang tot of gebruik van deze Site, of materiaal of informatie die daarop vermeld staat. Zonder beperking van het voorgaande, wordt alles op deze Site u verstrekt "als dusdanig" en "volgens beschikbaarheid" zonder enige waarborg, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de impliciete waarborgen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. Worldline NV is niet verantwoordelijk voor enige vorm van "cached content" die van haar websites wordt gehaald.

Indien een deel van deze Gebruiksvoorwaarden niet tegenstelbaar wordt verklaard, zal het niet tegenstelbare deel zodanig worden aangepast dat het zo dicht mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke intenties van de partijen, en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven.

De persmededelingen van Worldline NV worden op deze Site enkel ter informatie weergegeven. De door Worldline NV verschafte informatie is accuraat op het moment van de berichtgeving, zonder dat daarbij enige garantie wordt gegeven over de correctheid van de inhoud, zoals hierboven vermeld. Beleggers moeten niet veronderstellen dat verklaringen die gedaan worden in een persmededeling voor onbepaalde tijd geldig blijven na de datum van eerste bekendmaking. Worldline NV controleert geen eerdere postings om te bepalen of zij accuraat blijven, en informatie die in die postings zit vervat, kan vervangen worden. Worldline NV is niet verplicht om de verklaringen of persmededelingen bij te werken. De financiële informatie waartoe u toegang krijgt via deze pagina, is relevant op de datum van publicatie, maar niet noodzakelijk daarna. De toekomstige financiële prestaties van Worldline NV zijn onderhevig aan verschillende trends, risico's en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat de feitelijke resultaten aanzienlijk verschillen van diegene die voorkomen in eventuele prognoses.

Toepasselijke wet/klachten

Het niet afdwingen van de strikte naleving van elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door Worldline NV, zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een bepaling of recht. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen geregeld worden door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig de Belgische wetten. Indien u een klacht of vraag hebt, gelieve dan met ons contact op te nemen via: [email protected]. Wij zullen ons uiterste best doen om te antwoorden op alle vragen die u zou kunnen hebben en/of wij zullen ons uiterste best doen om een bevredigende oplossing te vinden voor u. Voor specifieke vragen in verband met onze producten en diensten, zie ook de sectie "contactgegevens" op deze Site.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Klik hier om de algemene voorwaarden te kenen van de contracten die vanaf 1 januari 2018 ondertekend zijn.

Klik hier om de algemene voorwaarden te kenen van de contracten die voor 1 januari 2018 ondertekend zijn.

 

PRODUCTVOORWAARDEN BETAALTERMINALS

Klik hier om de productvoorwaarden betaalterminals te kenen van de contracten die vanaf 1 januari 2018 ondertekend zijn.

Klik hier om de productvoorwaarden betaalterminals te kenen van de contracten die voor 1 januari 2018 ondertekend zijn.

 

BESTELBON

Klik hier om de bestelbon te downloaden.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »